Листа за избор кандидата

У складу са Меморандумом о сарадњи између International Managemenr Group (IMG) и Општине Бојник у вези спровођења Програма „Општински економски развој у источној Србији“ Фаза 2 – Реформа пореза на имовину, на основу Решења председника општине Бојник о образовању Комисије за избор сарадника (пописивача) на терену бр78/18 од 13.04.2018. године а на основу спроведеног поступка за избор сарадника (пописивача) Комисија за избор сарадника (пописивача) на терену објављује;

ЛИСТУ ЗА ИЗБОР
кандидата који су испунили мерила прописана за
избор 4 (четири) сарадника (пописивача)
на терену у пројекту „Рефома пореза на имовину“

Листу за избор можете преузети у pdf формату: