Основна школа у пројекату „SHARE“

У оквиру пројекта „SHARE“, у коме је учествовала и ОШ ,,Станимир Вељковић Зеле“ из Бојника   реализована је студијска посета наставног особља из ОШ ,,Радоје Домановић” из Бошњаца и ОШ ,, 8. октобар“ из Власотинца  .

Овај пројекат реализован је кроз партнерску сарадњу Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Центра за образовне политике и UNICEF-a, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Циљ пројекта је унапређивања квалитета образовног система Републике Србије кроз унапређивање ефективности система спољашњег вредновања рада школа и развој хоризонталног учења између школа.

У оквиру пројекта успостављена је професионална сарадња и хоризонтално учење између школа у Србији које су развиле добре праксе у појединим сегментима рада и школа које треба и желе да свој рад унапреде.

,,ОШ Станимир Вељковић Зеле из Бојника годину ипо дана је била учесник „SHARE“ пројекта. Сада је учесник пројекта 3П – Примети, подржи, промовиши идентификована као школа добре праксе и која је спремна да своја искуства подели са колегама у другим школама , казала је Рада Крстић директорка ОШ ,,Станимир Вељковић Зеле“.

ОШ ,,Станимир Вељковић Зеле“ из Бојника  највише је напредовала у области наставе и учења, као и у области руковођења и организације рада.

Гости из Бошњаца и Власотинца овом приликом су обишли школу и присуствовали одређеном броју часова наставе.