ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС’,бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16), члана 58. Статута општине Бојник  (“ Сл.гласник града Лесковца“, бр.11/08, 23/08, 3/09, 9/09 и 21/15 и 1/16), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09,99/11-др.закон), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/18), Одлуке о буџету општине Бојник за 2018.годину (“Сл.гласник града Лесковца, бр. 27/17) и члана 24. Пословника Општиинског већа општине Бојник (“Сл.гласник града Лесковца, бр. 17/2012), Општинско веће општине Бојник, на седници одржаној дана 25.05.2018. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИМА

  1. БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА, 400.000,00 динара,
  2. ЗАШТИТА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 350.000,00 динара,
  3. ЗАШТИТА И ПРОМОВИСАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА, 200.000,00 динара,
  4. КУЛТУРЕ, 490.000,00 динара.
  5. ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, 600.000,00 динара,
  6. ДРУГИ ПРОГРАМИ У КОЈИМА УДРУЖЕЊЕ ИСКЉУЧИВО И НЕПОСРЕДНО СЛЕДИ
    ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ, 460.000,00 динара.

Јавни позив са пратећом документацијом можете преузети у zip формату:

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ