Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-38/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ Бр. 404-38/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова за уређивање
Придворачког потока кроз село Придворица – Општина Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и пречишћен текст конкурсне документације можете преузети у pdf и doc формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА (06.06.2018)
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (06.06.2018)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА (15.06.2018)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ (04.07.2018)