25.седница Скупштине општине

У Бојнику је данас одржана 25.седница Скупштине, на којој је усвојен завршни рачун буџета за 2017. годину и ребаланс буџета за 2018 годину.

Приходи и примања у 2017. години остварени су у износу од 376.724.000 динара, док су расходи и издаци у износу од 366.343.000 динара, суфицит  је утврђен у износу од  10.381.000 динара и коригован је за 9.974.000 динара, утрошених из пренешених прихода из ранијих година износи 20.355.000 динара.

У ребалансу буџета укупна примања општине Бојник у износу од 514.868.450 динара мењају се и износе 559.247.724,35 динара, што је повећање за 7,94% у односу на основни буџет. Текући приходи у износу од 344.260.487 динара, менају се у ребалансу и износе 475.178.684,52 динара.За финансирање финансијског дефицита и издатака по основу отплате кредита потребна су средства у износу од 39.940.000 динара и обезбедиће се из вишка прихода из ранијих година.Средства буџетске резерве планирају се у буџету у износу од 11 милиона динара, док се средства сталне буџетске резерве планирају у износу од 2 милиона динара.

На данашњој седници дата је сагласност на одлуку о првој измени и допуни програма послковања ЈП за водоснабдевање ,,Брестовац-Бојник –Дољевац“ за 2018 годину  и на одлуку о усвајању измене програма пословања ЈКП ,,Јединство“.

Одборници су усвојили одлуку о измени и допуни програма одржавања комуналне инфраструктуре и уређења грађевиснког земљишта , Правилник о начину ,поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу , одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Бојник.

Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП Јединство,о измени и допуни одлуке о социјалној заштити и о летњем одмору Скупштине усвојене су на данас одржаној седници.