Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-45/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-45/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова за ограђивање постојећег сеоског резервоара у селу Мијајлица, општина Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА (11.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ (24.07.2018)