Одлука о давању сагласности

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и  83/14 – др.закон и 101/2016), члана 58. Статута општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца“ бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 21/2015 и 1/2016) и члана 24. Пословника Општинског већа општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца бр. 17/2012),  Општинско веће општине Бојник, на седници одржаној дана 03.07.2018. године, доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
на предлог Одлуке Комисије за избор пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник у 2018. години.

Одлуку можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА