26.седница Скупштине општине

26.седница Скупштине општине Бојник сазвана је по хитном поступку, на дневном реду биле су две тачке .

Одборници су усвојили Одлуку о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бојник за 2018 годину. Усвајање је било неопходно ради обезбеђења могућности да општина предузима радње у вези давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Овим програмом обухваћено је пољопривредно земљиште у државној својини од 2.319,2203 хектара.Површина дата у закуп по раније склопљеним уговорима износи 264,4846 хектара.У овој години планирана површина за давање у закуп износи 849,7139 хектара.

На седници је донета и Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљшта у државној својини.

На почетку 26. седнице одборник Аца Јовановић обавестио је присутне, да одборничка група ПСС –Богољуб Карић сада има 6 одборника, јер је одборник  Драгослав Митић прешао у њихове редове.