Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-42/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К

У п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН МВ Бр. 404-42/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка компјутерске опреме и уградне опреме

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измене и допуне конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

  1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ (09.07.2018)

Пречишћен текст конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

  1. Конкурсна документација пречишћен текст(09.07.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ (09.07.2018)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА (23.07.2018)