Одржана 27.седница Скупштине општине Бојник

У Бојнику је  одржана 27.седница Скупштине, на дневном било је 26 тачака.

Прва тачка дневног реда била је Извештај о извршењу буџета за период од 1.1.2018 до 30.6.2018 године.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за шетомесечни период утврђен је укупан буџетски дефицит у износу од 16.920 динара, као разлика између укупних текућих прихода и примања  у износу од 170.543 динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 187.454 динара по свим изворима финансирања.

Усвојене су и одлуке о изменама и допунама средњорочног програма уређења грађевинског земљишта, и одржавања комуналне инфраструктуре и уређења грађевинског земљишта за 2018 годину.

Већином гласова данас је усвојена одлука о допуни оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији општине Бојник и одлука о финансирању трошкова електричне енергије за јавно осветљење на територијама месних заједница.

Одборници су усвојили Извештаје о реализацији програма пословања са финансијским извештајем за 2017 годину и извештаје о раду са финансијским извештајем за период од 1.1.2018. до 30.6.2018.  ЈП за водоснабдевање Брестовац Бојник Дољевац и ЈКП ,, Јединство”.

На седници су усвојени и извештај о раду ОШ ,,Стојан Љубић” из Косанчића и извештај о реализацији годишњег плана рада ТШ ,,Бошко Крстић” из Бојника  за школску 2017/2018 годину, као и извештаји о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке ,, Вук Караџић”, Туристичке организације,Установе Дом културе ,,Бојник,” и Установе спортска хала,,Бојник” за период од 1.1.2018. – 30.6.2018 године .

Такође већином гласова усвојен је извештај о раду за школску 2017/2018 годину ПУ Ђука Динић,  дата је сагласност на развојни план за период 2018/2023, на годишњи план рада за 2018/2019 и на радно време ове установе.