Одељење за урбанизам, имовинско-правне,
комуналне и инспекцијске послове

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

На овој web страни можете имати увид у документацију Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и инспекцијске послове општине Бојник, класификовану по категоријама.