Географски положај општине Бојник

Општина Бојник је општина у Јабланичком округу са седиштем у истоименом граду и спада међу најнеразвијеније општине у Републици Србији. Бојник се налази у сливу Пусте реке и испод Радан планине. Географски положај и природна конфигурација простора Општине су специфични. Он се налази ван најзначајнијих магистралних саобраћајница, али чини природну везу северозападног дела лесковачке котлине са општинама Лесковац, Лебане и Медвеђа. Око 2/3 њене територије је брдско-планинско подручје, са снажним утицајем на формирање релативно неповољне конфигурације мреже насеља и неравномеран територијални распоред економских активности и становништва. Томе се придружује и готово у целини недовољно развијено окружење са ниским степеном међусобне развојне интегрисаности.

Положај општине Бојник у Републици Србији и у Јабланичком округу

 bojnik_kartajablanica

НАСЕЉА
У општини Бојник има 36 насеља и то су :

Бојник, Боринце, Брестовац, Вујаново, Горње Бријање, Горње Коњувце, Граница, Добра Вода, Доње Коњувце, Драговац, Дубрава, Ђинђуша, Зелетово, Зоровац, Ивање, Каменица, Кацабаћ, Косанчић, Лапотинце, Лозане, Магаш, Мајковац, Мијајлица, Мрвеш, Обилић, Ображда, Оране, Плавце, Придворица, Речица, Савинац, Славник, Стубла, Турјане, Ћуковац, Црквице