Скупштина општине Бојник

  • Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.
  • Скупштину општине чини одборници, које бирају грађани на непосредним изборима тајним гласањем у складу са законом и статутом општине.
  • Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника скупштине и постављењем секретара скупштине.
  • Број одборника у Скупштини општине Бојник је 27 (двадесет седам).
  • Одборник не може бити запослен у општинској управи и лице које именује, односно поставља скупштина општине.
  • Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.

Председник Скупштине општине Бојник

Дејан Стојановић,
дипломирани економиста
predsednikso@bojnik.org.rs
016 / 821-214

Заменик председника Скупштине општине Бојник

dragan

Драган Стојановић,
медицински техничар
predsednikso@bojnik.org.rs

Секретар Скупштине општине Бојник

 

Јелена Јанковић,
дипломирани правник
sekretarso@bojnik.org.rs