Општинско веће општине Бојник

 • Општинско веће је извршни орган општине.
 • Општинско веће чине: председник општине, заменик председника општине и 7 чланова општинског већа које бира скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.


Чланови општинског већа
office@bojnik.org.rs

 • Стојан Видановић
  Горње Бријање
 • Дејан Јовановски
  Бојник
 • Дејан Арсић
  Бојник
 • Дејан Миљковић
  Придворица
 • Драган Стојановић
  Лапотинце
 • Милун Стојановић
  Граница
 • Предраг Ђорђевић
  Доње Коњувце