Преузимање образаца

Поштовани суграђани на овој страници можете преузети стандардизоване обрасце. Тренутно су вам доступни следећи обрасци:

  1. Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
  2. Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих
  3. Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних
  4. Захтев за издавање уверења о држављанству