Службе Општинске Управе општине Бојник

hednatpopst

Законом о општем управном поступку (“Службени гласник РС” бр 18/16) предвиђено је да државни органи међусобно, без накнаде размењују податке из службених евиденција.

Мејлови служби општинске управе Бојник које ће овакву размену вршити са другим државним органима су:

Дечија заштита:
decija@bojnik.org.rs

Борачка заштита:
boracka@bojnik.org.rs

Матична служба:
maticna@bojnik.org.rs

Бирачки списак:
biracki@bojnik.org.rs

Имовинско-правна служба:
imovinsko-pravna@bojnik.org.rs