Инфраструктура општине Бојник

Путна инфраструктура:

 • Укупна дужина путева – 174 км
 • Дужина путева са савременим коловозом – 111 км
 • Државни путеви – 84 км
 • Општински путеви – 90 км

Планира се асфалтирање пута дужине 20 км преко планине Радан који ће омогућити међусобно повезивање 5 општина, у које спадају: Куршумлија, Прокупље, Бојник, Лебане и Медвеђа.

Телекомуникациона инфраструктура:

 • Број дигиталних телефонских централа – 2
 • Број аналогних телефонских централа – 1
 • Телефонизација руралних подручја врши се бежичном фиксном телефонијом
 • Приступ интернету је углавном преко, АДСЛ-а, а само мали део територије је покривен wireless сигналом

Урађена је дигитална централа са којом су оптичким кабловима повезана углавном сва насељена места у општини.

Енергетика:

 • Број трафостаница снаге 10/0.4 кВ – 69
 • Укупна дужина високонапонских водова је 110 км
  (48,5 км на бетоснким, а 71,5 км на дрвеним стубовима,
  док је 3,3 км изведено подземним кабловима)
 • Укупна дужина нисконапонских водова је 197 км
  (184 км на бетонским, а 13 км на дрвеним стубовима)

Водоводна мрежа:

 • Основу чини хидроакумулационо језеро „Брестовац“
  површине 70 ха
 • Постројење за пречишћавање (Фабрика воде),
  капацитета 100 л/с
 • Међурегионални цевовод Бојник-Дољевац, дужине 20.7 км