Туризам у општини Бојник

Разноврсност туристичких мотива је предност општине Бојник на пробирљивом туристичком тржишту која омогућава:
планински, језерски, излетнички, здравствено-рекреативни,
спортско-рекреативни, ловни, риболовни, културно-манифестациони
и сеоски-еко туризам.

За развој туризма на територији општине Бојник постоје јако повољни природни услови. Најзначајнији потенцијали су локалитети на планини Радан, са богатом флором и фауном и очуваним природним амбијентом и акумулација језера „Брестовац“.

 • Радан планина – По многима, једна је од најлепших планина Србије. Припада родопском планинском систему.
  Геолошка основа је од силикатних стена палеозојске старости са кристаластим шкриљцима.
  Највиши врх Шапот 1.409 м.
  Окружена је венцем планина: Пасјачом, Видојевицом, Ргајском, Соколовицом, које је штите од хладних, влажних струја са северне и западне стране.
  На истоку и југу се отвара у пусторечку котлину, где је изложена јачем сунчевом загревању, што условљава топлију и блажу климу. То је произвело својеврстан феномен, јер се храстов појас са класичних 700 м подиже на 800–900 м надморске висине, што омогућава пријатан боравак туриста на овим висинама. Разноврстност вегетације Радана, посебно бројне реликтне (остаци терцијалне прашуме) и ендемичне биљне врсте на уском простору представљају прави ботанички врт.

На истраживаном подручју досада је утврђено 954 врста васкуларних биљака, при чему је само у флори клисуре радана забележено 726 врста, што представља 22% укупне флоре Србије. На подручју Радана забележено је постојање 99 врста птица.

Геоприродне карактеристике као што су повољна клима, богатство водотока, плодно тло и шумски комплекси представљају повољна станишта за многе биљне и животињске врсте, чије истраживање представља основу за заштиту и очување овог подручја.

пешачка стаза на Радану

На североисточним обронцима планине Радан налази се ловиште „Соколовица“, које карактерише надморска висина од 384 до 1400 м, са следећом врстом дивљачи: европски јелен, срна, дивља свиња.

 

 • Хидроакумулација „Брестовац“ – изграђена је на Пустој реци узводно од Горњег Брестовца, 12 км западно од Бојника, на 312 м надморске висине. Језеро дужине 2.800 м је смештено у аграрно-природном пејзажу, окружено ниском девастираном шумом и ливадама. Обалска линија представљена је са неколико полуострва, једним ртом и два залива. Језеро „Брестовац“ са непосредним окружењем Радан планине пружа изузетне услове за разне видове туризма: излетничког, рекреативног, ђачко-омладинског, риболовног и многе друге. Оаза језерског мира и тишине омогућава одмор и уживање, опоравак и рекреацију. Изнад бране, на месту званом „Камен“ још од давне 1946. године мештани Горњег Брестовца и шире околине редовно излазе на „Првомајски уранак“, док се претходног дана 30. априла у вечерњим часовима ложи логорска ватра на месту званом „Над село“.

 • Ловни туризам – На Радану је регистровано 1.838 врста биљака и животиња, што указује на изузетно велики потенцијал подручја. Радан је значајно подручје птица у Србији, па и у Европи, јер листу птица чини укупно 99 врста, од којих 55 су од међународног значаја. На ширем подручју Радана забележено је 29 врста сисара (зец, вук, шакал, лисица, дивља мачка, куна, дивља свиња, срна и друге). Ловачко удружење „Бојник“ корисник је ловишта „Радан“ од 1994. године, које обухвата целокупну територију општине Бојник од око 264 км2, са резерватом од 5.009 ха. Уз ангажовање ловаца реновиран је Ловачки дом на Радану. За успешан рад и унапређење ловства удужење „Бојник“ је од стране Ловачког савеза Србије добило 1996. године Плакету са златним орденом. Значајне приходе остварује од иностраних туриста за лов на пролазне дивљачи (голуб, грлица, препелица), као и продајом јаребица. Удружење води планску бригу размножавања, уношења живе дивљачи, одстрела и природних губитака дивљачи (срнећа дивљач, дивља свиња, зец, фазан и пољска јаребица). На простору ловишта „Радан“ редовно долазе домаћи гости из Војводине, Зајечара и других места, као и међународни гости из Италије и Грчке.

 

 • Риболовни туризам – Рибљи фонд језера „Брестовац“ изузетно је богат и чине га: шаран (дивљак, голаћ и језерски), лињак, штука, деверика, бодорка, караш, бабушка, амур, тостолобик бели и сиви, сом, клен, белица и мрена. Од 1994. године одржавају се савезна и републичка пионирска такмичења на језеру у лову рибе на пловак и бацачке дисциплине. Порибљавање језера од 1994. године врши Заједница Јужна Морава ИИ из Ниша (те године Удружење спортских риболоваца „Бојник“ постаје члан ове заједнице). Удружење спортских риболоваца „Бојник“ поседује и школу за оспособљавање млађих категорија лоцирану на самом језеру у рибарском дому, а располаже и кампом. Сваке године долазе извиђачи из разних градова Србије посебно Трстеника који се баве извиђањем терена и риболовом, не кријући задовољство изазвано лепотом и богатством природе овог поднебља.

 • Рурални туризам – Рурални (сеоски) туризам брдско-планинских простора општине Бојник је изванредан туристички потенцијал, због очуваних природних вредности (еколошке оазе) и разноврсности етно-културне баштине. Култ госта у традицији као основе гостопримства и квалитет природног окружења руралног простора јесу СПОЈ ПРИРОДЕ И ТРАДИЦИЈЕ, тј. локални печат аутентичности и атрактивности раданског поднебља.

За искоришћавање простора наведених локација постоје планови детаљне регулације:

 • План детаљне регулације за акумулацију Брестовац (79 ха)
 • План детаљне регулације за комерцијално-туристички комплекс Радан (100 ха)