Здравство у општини Бојник

Услуге примарне здравствене заштите пружају :

 • Дом здравља у Бојнику
 • Амбуланте у :
  • Орану
  • Лапотинцу
  • Горњем Коњувцу
  • Горњем Брестовцу
  • Основној школи у Бојнику
 • Здравствена станица у Косанчићу

Кадар :

 • 16 лекара
 • 5 стоматолога
 • 45 радника са средњом стручном спремом

Број становника на 1 лекара – 648,5

Дом Здравља у Бојнику