Просветна инспекција


Одељење за урбанизам, имовинско-правне,
комуналне и инспекцијске послове

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

  1. План рада просветног инспектора
  2. Заједничка контролна листа и записник о инспекцијском прегледу
  3. Контролне листе – Предшколско образовање
  4. Контролне листе – Основна школа
  5. Контролне листе – Средња школа

Објављено 18.07.2017. године