КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ


Одељење за урбанизам, имовинско-правне,
комуналне и инспекцијске послове

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – Инспекцијски надзор