Локални акциони план запошљавања

Локални акциони план запошљавања за 2012. годину (ЛАПЗ) представља основни  инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2012 години. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања у 2012 год. и утврђују програми и мере које ће се реализовати у овој години како би се достигли циљеви и постигло одрживо повећање запослености.

Приоритети активне политике запошљавања у 2012 год. првенствено су усмерени на улагање у људски капитал, подстицање социјалне инклузије на тржишту рада и отварања нових радних места.
Финансирање политике запошљавања обавља се из средстава буџета Републике Србије и буџета локалне самоуправе, средстава поклона, донација, легата, кредита…

Део потребних средстава за реализацију програма, мера политике запошљавања кроз акциони план запошљавања у 2011. години обезбеђена су у буџету општине у износу од 2.800.000.00 рсд, на бази НАП за 2012 год. Очекивана средства за реализацију мера АПЗ из буџета РС су 5.600.000.00 рсд.

Гласајте за име пекаре у Бојнику

Поштовани посетиоци сајта,
руководство општине Бојник је сагледало све ваше предлоге за име пекаре. Предлоге које сте дали можете видети овде.

У најужи избор ушло је неколико предлога, за које можете дати свој глас и тиме учествовати у избору имена за реновирану пекару у Бојнику. После сваког гласања морате сачекати 3 часа да би сте могли да гласате поново. Гласање се затвара 02.01.2012. године у 22 часа. Ви се питате.

[poll id=4]

Усвојена Уредба о размени минералног ђубрива за меркантилну пшеницу и кукуруз

Влада Републике Србије је на предлог Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, дана 26. јануара 2012. године, усвојила Уредбу о размени минералног ђубрива за меркантилну пшеницу и кукуруз рода 2011. и меркантилну пшеницу рода 2012. године којом се уређују услови и начин размене минералног ђубрива KAN%27N за наведене културе у циљу попуне нивоа робних резерви у меркантилној пшеници и кукурузу и стимулације индивидуалне пољопривредне производње ратарских култура.

Право на размену има физичко лице, носилац регистрованог пољопривредног газдинства. Количина минералног ђубрива чија се размена врши износи 11.190.900 килограма.

Уредбу можете погледати и преузети овде.

Заинтересовани произвођачи се за евентуална објашњења могу јавити фонду за развој пољопривреде на телефон 016/821-829 или mail fondzapoljoprivredu@gmail.com или лично у просторијама фонда
Трг слободе бр 3 у Бојнику.

Порибљено Брестовачко језеро

Представници предузећа „Јужна Морава“ из Ниша извршили су порибљавање Брестовачког језере са 1000 кг млађи деверике старости 2 године.

Деверика којом је порибљено језеро биће забрањена за риболов извесно време, да би се риба адаптирала и прилагодила.

Оглашен јавни увид

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Оглашава
ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАДАН ПЛАНИНЕ
И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАДАН ПЛАНИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој просени утицаја, обухватају територије општина Бојник, Куршумлија, Лебане, Медвеђа и Прокупље.

  • ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, ОД 24. ДЕЦЕМБРА 2012. ГОДИНЕ ДО 22. ФЕБРУАРА 2012. ГОДИНЕ.

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у зградама скупштина општина Бојник, Куршумлија, Лебане, Медвеђа и Прокупље. Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана дана 7. Фебруара 2012. године са почетком у 12,00 часова у Великој сали Скупштине општине Лебане, улица Цара Душана 116, Лебане.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској/градској управи, у току трајања јавног увида, закључно са 22. Фебруаром 2012. године. Изузетно, правна лица која послују ван подручја обухваћеног Нацртом просторног плана, примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити директно Републичкој агенцији за просторно планирање, 11000 Београд, Крања Милутина 10а.

  • ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД коју формира Републичка агенција за просторно планирање на којој ће бити разматране доставњене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 05. Марта 2012. године, са почетком у 12,00 часова у Великој сали Скупштине општине Лебане, улица Цара Душана 116, Лебане.

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача Институт за архитектуру и урбанизам Србије и ЈП Завода за урбанизам Ниш, представници општина Бојник, Куршумлија, Лебане, Медвеђа и Прокупље. На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа и стратешке процене јавно износи свој став.

  • ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА биће достављен општинама Бојник, Куршумлија, Лебане, Медвеђа и Прокупље, како би сви заинтересовани могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја.

Нацрт просторног плана и извештај можете преузети у PDF формату   :

Нацрт просторног плана ( 5.6 Mb)

Извештај о стратешкој просени утицаја (1 Mb )

“ Златан Траг “ у Бојнику

У самом центру Бојника, 23.01.2012. отворен је супермаркет “ Златан Траг “ , још један у низу огранака хипермаркета из Лесковца.

Бојничанима нуди широку лепезу кондиторских производа, кућне хемије, велики избор пића, сувомеснатих производа, месне прерађевине и све то по најповољнијим ценама.

Свакодневне акције и снижења ће омогућити нашим мештанима да буду добро снабдевени квалитетном робом.

Дајте предлог за име пекаре

Општина Бојник покренула је сервис којим посетиоци сајта могу да дају предлоге за име реновиране пекаре у Бојнику. Посетиоци сајта Општине Бојник своје предлоге могу да дају до 29.01.2012. године.

Онај чији предлог буде усвојен постаје званични кум пекаре и од Општине Бојник добија на поклон кошуљу вредности до 5000 динара.

Предлоге можете дати овде