Сви чланци од админ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Набавка oгревнoг дрвета за пoтребе oпштинске управе Бoјник, средње техничке школе „Бошко Крстић Бојник, основних школа „Станимир Вељковић-Зеле“ Бојник и „Стојан Љубић“ Косанчић и дечијег вртића „Ђука Динић“ Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Стаменковић Зоре из Придворице, дана 17.07.2013 године, отелила се јуница коју је Зора добила из програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.
Јуница је отелила здраво женско теле које је Зора вратила Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 09.09.2013 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу са ранг листе а то је Стојановић Ненад из Горњег Брестовца.

Спремање кукурузне силаже

Дана 27.08.2013 године, Стручна служба Фонда за развој пољопривреде општине Бојник је изашла на терен, на имању Јовановић Звонимира из Ђинђуше, који је правио силажу од целе биљке кукуруза, за исхрану говеда.

Силажу је правио једноредним вученим сило комбајном са површине од 3 ХА под кукурузом.

Силажа је, иначе, одлично енергетско храниво за исхрану свих врста преживара и обично се користи у исхрани у зимском периоду као замена за зелену храну.
Јовановић Звонимир важи за једног од бољих сточара на нашем терену, што илуструју и фотографије направљене на његовом породичном имању.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НИСКОГРАДЊЕ НА ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА СА ШЉУНЧАНИМ КОЛОВОЗОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
– ЈН МВ БР. 404-23/13

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Уређење ( ревитализација ) пољских путева на територији општине Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Грујић Јаворке из Стубле, дана 06.07.2013 године отелила се јуница коју је Јаворка добила из програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.
Јуница је отелила здраво женско теле које је Јаворка вратила Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 16.08.2013 године, а Стручна слижба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу са ранг листе а то је Крстић Смиља из Плавца

НОВИ ПРОЈЕКТИ ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ БОЈНИКА

У оквиру Програма подршке регионалном и локалном развоју у 2о13.години, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе расписало је Јавни позив 10.04.2013.године за подношење захтева за расподелу средстава предвиђених Програмом мера о распореду и коришћењу средстава за подршку развоју месних заједница у 2013.години. Одлука о одобреним средствима за реализацију поднетих захтева-пројеката објављена је у “ Службеном гласнику Републике Србије “број 70/2013 од 07.08.2013.г.,у којој се у оквиру Мере учешћа у финансирању припреме и спровођења  инфраструктурних пројеката , пројеката који се односе на друге грађевинске објекте и уређења насеља за чију је реализацију иницијативу покренула месна заједница, општини Бојник одобравају средства за реализацију пројекта Реконструкције саобраћајнице “ 7.јули“ у Драговцу, у висини од 2.300.000,00 динара.

Реализацијом овог пројекта знатно би се побољшали услови живота грађана на подручју месне заједнице Драговац у области саобраћајне инфраструктуре.

За реализацију Мере учешћа у финансирању пројеката који доприносе побољшању услова за бављење  културним, уметничким и другим активностима у месној заједници, општини Бојник су одобрена средства за реализацију пројекта Опремања за рад КУД-а  “Белац“ из   Придворице у висини од 826.710,00 динара, будући да је КУД “Белац“ један од основних носилаца културно-уметничког аматеризма на подручју општине Бојник и шире.

Реализација поменутих пројеката представља подстицај за смањење економске и културне неразвијености општине Бојник као девастиране општине, а уједно  и остварење дела Програма  стратегије развоја општине у дугорочном периоду.