Сви чланци од админ

Јавни позив

ОПШТИНА БОЈНИК
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

На основу Закона о јавним набакама („Службени гласник РС“ , број 116/08) наручилац позива понуђаче да поднесу писану понуду у складу са конкурсном документацијом, а на основу позива за подношење понуда за набавку услуга за израду планске документације у поступку јавне набавке мале вредности број 404-51/11.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Израда плана детаљне регулације за акумулацију „Брестовац“ у КО Брестовац са стратешком проценом утицаја на животну средину, ЈН МВ 404-51/11.

Позив, у целости, можете преузети у

Pdf формату ( Adobe Reader )
као и у
Doc Формату ( Microsoft Word )

Учествујмо у попису пољопривреде

После 50 година, у нашој земљи биће организован Попис пољопривреде – обимно и комплексно статистичко истраживање, које се спроводи у највећем броју земаља света.

Попис пољопривреде 2012 биће спроведен од 1. октобра до 15.децембра 2012. године, а припрема га, организује и реализује Републички завод за статистику.

Детаљније информације можете наћи на  адреси
http://www.popispoljoprivrede.stat.rs

Отелила се трећа јуница

У штали Стоиљковић Ане из Бојника, дана 25.08.2012 године, отелила се јуница, коју је Ана добила из програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво мушко теле, које остаје у власништву Стоиљковић Ане, а њој остаје обавеза враћања телета, све док се не отели прво женско теле, које враћа Фонду.

Спремање кукурузне силаже

Дана 22.08.2012.године, Стручна служба Фонда за развој пољопривреде општине Бојник је изашла на терен, на имање Бранковић Бранислава из Плавца, који је правио силажу од целе биљке кукуруза, за исхрану говеда.

Силажу је правио једноредним вученим сило комбајном са површине од 2 ha, под кукурузом.

Силажа је, иначе, одлично енергетско храниво за исхрану свих врста преживара и обично се користи у исхрани у зимском периоду као замена за зелену храну.

Бранковић Бранислав важи за једног од бољих сточара на нашем терену, што илуструју и фотографије направљене на његовом породичном имању.

Стручна служба обишла стеоне јунице

Стручна служба Фонда за развој пољопривреде је, 22.08.2012. године обишла стеоне јунице на породичним газдинствима пољопривредних произвођача, који су добили женску телад. Данас су то стеоне јунице доброг квалитета и у разговору са сточарима смо сазнали да су сви задовољни квалитетом јуница, које су добили.  Сви пољопривредни произвожачи су изразили жељу да се акција доделе женских телади настави и у будућности.

Председник обилази радове

Дана 16.08.2012. године, Председник општине Бојник, Иван Стојановић, обишао је локалне путеве према Лапотинцу и Стубли, који су у фази обнове,  и чију обнову финансира Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја. Вредност  радова је 800.000 динара.

Председник општине је, затим, обишао и изградњу водоводне мреже као и реновирање мокрог чвора у школи у Косанчићу.