ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-63/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН МВ Бр. 404-63/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на ревитализацији (уређењу) пољских путева на територији општине Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Решења о додели средстава из буџета општине Бојник

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Доноси

РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЈНИК
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
у 2016. години

Решења можете преузети у pdf  формату:

Одлука о давању сагласности

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Доноси

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојникза 2016. годину

Одлуку можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС 404-52/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ
ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2016. ГОДИНУ

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар и изјаву подносиоца пријаве можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС
 2. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
 3. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

Конкурс / Јавни позив

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 23. Maja  2016. године

расписује

Јавни позив

за финансирање (или суфинансирање) спортско рекреативних манифестација-турнира
на територији општине Бојник
у 2016 години

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева T-1 можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА T-1

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација од јавног интереса
за 2016. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС
 2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР