ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-28/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-28/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЈНИК

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-40/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА МРВЕШ И КАМЕНИЦА

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА Бр. ЈН МВ 404-40/16 можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА у поновљеном поступку

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-38/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2016. ГОДИНУ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ НА ДАН 08.04.2016. године можете преузети у pdf формату:

 1. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА Бр. ЈН МВ 404-38/16 можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Бр. ЈН МВ 404-38/16 можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-26/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА Бр. ЈН МВ 404-26/16 можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Конкурс / Јавни позив

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 01. априла 2016. године

расписује

Јавни позив

за финансирање спортских удружења  у 2016 години  којима се остварује јавни интерес у области спорта на територији општине Бојник

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева A-1 можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1

или у doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1

Израда плана детаљне регулације за агробизнис зону у Косанчићу

Потписан уговор о иради плана детаљне регулације за агробизнис зону у Косанчићу са израдом стратешке процене на животну средину у оквиру програма „Европски Прогрес“ са предузећем „ИНфо-План“ из Аранђеловца.
Вредност уговора је 475.000 дин

Ако немате приступ YouTube сајту, погледајте видео ОВДЕ