Архиве категорија: Инфраструктура

Мештани села бојничке општине добијају здраву пијаћу воду

После трогодишњег „грејс периода“ на активности решавања водоснабдевања грађана општине Бојник, а након извршене реконструкције власти у Бојнику, сви радови започети још 2010. године су напокон приведени крају. Нелогичан потез претходне власти да скупштинском одлуком суспендује радове на изградњи водоводне мреже за МЗ В. Црквица, М. Црквица, Ђаце, Мрвеш и Каменица приведени су крају.

Ових дана ЈП за водоснабдевање општине Бојник, интензивно врши прикључивање свих заинтересованих грађана.

Подсећамо да се сви заинтересовани могу јавити код овог предузећа, да по цени од 30.000 динара добију прикључак на мрежу.

Могуће је плаћање на рате.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Министарство омладине и спорта изабрало пројекат општине Бојник

На основу пројекта за спортску халу, којим је општина Бојник аплицирала код Министарства омладине и спорта, исто је послало обавештење да је изабрало Пројекат „Завршетак изградње спортске хале у Бојнику“. Одобрена су средства у износу 12.584.262,00 динара. На наведени износ, општина Бојник ће морати да издвоји додатних 2.000.000 динара, како би се сви радови окончали у потпуности.

Радови се углавном односе на:

– грађевинске радове;

– грађевинске радове трафостанице;

– водовод и канализацију;

– термотехничке инсталације и

– електричне инсталације.

Обавеза локалне самоуправе је да обезбеди сву потребну документацију за наставак радова, као и да предузме све потребне мере да опредељена средства буду коришћена наменски и у складу са законом. Обавеза се односи и на то да се уговорени радови на спортском објекту извршавају квалитетно и у уговореном року.

Локална самоуправа обезбедила средства за уређење пољопривредног земљишта

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште, је донело одлуку којом се општини Бојник одобравају средства за финансирање уређења пољопривредног земљишта.

Програм се односи на уређење (ревитализацију) пољских путева,у МЗ Стубла, МЗ Ћуковац, МЗ Обилић, МЗ Ђинђуша, МЗ Мрвеш, МЗ Савинац и МЗ Каменица, укупне површине 37.800 м2.

Предрачунска вредност улагања износи 9.513.349,20 динара, а средства ће се обезбедити из следећих извора:

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште 5.708.010 динара,што је 60% учешћа.

2. Општина Бојник 3.805.339,20 динара што је 40% укупно предвиђених средстава.

Рок за коришћење средстава је до 31.12.2015. године.   

Почело летње одржавање путева

Започети су радови на текућим поправкама и одржавању путева на територији Општине Бојник.

На јавном тендеру послови су поверени предузећу СГТАР „Глобал градња“ из Бојника. Вредност радова је нешто изнад 3.000.000 динара, а средства за уговорене послове обезбеђује локална самоуправа.

Радови ће се изводити током 2015. године, односно све док траје грађевинска сезона за летње одржавање путева.

Побољшање услова присилних миграната

Званична Церемонија примопредаје кључева изграђених монтажних кућа за 3 породице одржана је 20 Фебруара 2015 у Бојнику. Циљ пројекта је да подржи интеграцију и побољша услове живота избеглица, интерно расељених лица и повратника у општину Бојник.

Пројекат „Подршка бољој интеграцији избеглица, интерно расељених лица и повратника у општину Бојник“ финансира Делегација Европске уније у Републици Србији, а спроводи га општина Бојник. Овај пројекат је део свеобухватнијег програма који финансира Европска унија подржавајући побољшање животних услова присилних миграната – „За бољи живот“, у укупној вредности од 14,2 милиона евра. Церемонија је одржана у присуству господина Ивана Стојановића, председник општине Бојник. У оквиру пројекта, укупно 3 монтажне јединице су изграђене. Приближна вредност јединица, укључујући инсталације и стандардно опремање је 36.000 ЕУР. Општина Бојник је учествовала у Пројекту опремањем са свом потребном инфраструктуром и прикључцима, урбанистичко-техничком документацијом, a која је у великој мери допринела реализацији пројекта.

Пројекат финансира Европска унија у складу је са политиком владе о избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима и потпуно одражава њихов суштински принцип – подршку интеграцији присилних миграната који су одлучили да остану у Србији.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Набавка угља за потребе основних школа „Станимир Вељковић-Зеле“ Бојник и „Стојан Љубић“ Косанчић и дечијег вртића „Ђука Динић“ Бојник. Назив и ознака из општег речника набавке: 09111100 – Угаљ;

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ