ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ОГЛАС
ЗА ЈАВНO НАДМЕТАЊЕ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Даје се у закуп пословни простор уписан у листи непокретности број: 3059 за КО Бојник и то:

 • Пословни простор број 1 у Бојнику у стамбеној згради у улици Светог Саве број 35. изграђен на к.п. бр. 910/22 у приземљу, корисне површине 78 м², собности 02.
 • Пословни простор број 2 у Бојнику у стамбеној згради у улици Светог  Саве број 35.А изграђен на к.п. бр. 910/22 у приземљу, корисне површине 78 м², собности 02.

Целокупан текст огласа можете преузети у  pdf  формату:

 1. ОГЛАС

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-72/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-72/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТА ЦРКВИЦА-ГРАНИЦА

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-69/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-69/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СТАРОГ РЕЧНОГ КОРИТА ПУСТЕ РЕКЕ У КО СТУБЛА

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf i doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-64/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-64/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на изградњи
водоводне и канализационе мреже у насељима
Бојник, Велика Црквица, Ђинђуша и Ђаце

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ можете преузети у pdf формату:

 1. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ НА ДАН 23.07.2016 можете преузети у pdf формату:

 1. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е


ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БОЈНИК

Целокупан текст огласа можете преузети у  pdf  формату:

 1. ОГЛАС