ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава за суфинансирање учешћа у пројектима од јавног интереса удружења и организација са територије Општине Бојник за 2016. годину

Конкурс и образац пријаве можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ЈАВНИ КОНКУРС
 2. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ОГЛАС
ЗА ЈАВНO НАДМЕТАЊЕ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Даје се у закуп пословни простор уписан у листи непокретности број: 3059 за КО Бојник и то:

 • Пословни простор број 1 у Бојнику у стамбеној згради у улици Светог Саве број 35. изграђен на к.п. бр. 910/22 у приземљу, корисне површине 78 м², собности 02.
 • Пословни простор број 2 у Бојнику у стамбеној згради у улици Светог  Саве број 35.А изграђен на к.п. бр. 910/22 у приземљу, корисне површине 78 м², собности 02.

Целокупан текст огласа можете преузети у  pdf  формату:

 1. ОГЛАС

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-72/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-72/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТА ЦРКВИЦА-ГРАНИЦА

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-69/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-69/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СТАРОГ РЕЧНОГ КОРИТА ПУСТЕ РЕКЕ У КО СТУБЛА

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf i doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ