Сви чланци од админ

Одлука о давању сагласности

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и  83/14 – др.закон и 101/2016), члана 58. Статута општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца“ бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 21/2015 и 1/2016) и члана 24. Пословника Општинског већа општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца бр. 17/2012),  Општинско веће општине Бојник, на седници одржаној дана 03.07.2018. године, доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
на предлог Одлуке Комисије за избор пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник у 2018. години.

Одлуку можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА

Одлука комисије

ОПШТИНА БОЈНИК
објављује

ОДЛУКУ
Комисије за избор пројеката
за суфинансирање производње медијских садржаја
за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања
на  територији општине Бојник
у 2018. години

Одлуку можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА

Центар за социјални рад добио ново возило

Центар за социјални рад у Бојнику добио је аутомобил марке „Шкода Рапид “ , вредност возила је 1.450.000 динара са ПДВ-ом , а средства је обезбедило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

,,Ово возило ће нам помоћи да брже стигнемо до наших корисника. Поред овог возила имали смо ,,југо“, за који смо давали већа средства за поправку и недовољан је био да обиђемо све корснике, док у оквиру организационе јединице ,,Помоћ у кући,, имамо једно теренско возило марке ,,лада нива“ које је купљено 2007 године ,када је и основана ова организациона јединица при Центру за социјални рад, и имамо возило марке ,,застава,, којим геронтодомацице обилазе стара и изнемогла лица“ , казао је директор Центра за социјални рад у Бојнику Зоран Здравковић.

На територији општине Бојник око 720 породица користи социјалну помоћ.

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ
ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2018. ГОДИНУ

Конкурс, у целини, као и потребне обрасце пријаве можете преузети у pdf и zip формату:

  1. КОНКУРС
  2. ПОТРЕБНИ ОБРАЗЦИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавни позив можете преузети у pdf формату:

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавни позив можете преузети у pdf формату:

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-45/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-45/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова за ограђивање постојећег сеоског резервоара у селу Мијајлица, општина Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА (11.07.2018)