Сви чланци од админ

Наставак 13. Седнице СО Бојник

У Наставку 13. Седнице Скупштине општине Бојник, усвојено је више извештаја о раду и финансијских извештаја. Дате су сагласности на више средњорочних и дугорочних планова и усвојени су извештаји о ивршењу буџета и материјално-финансијском пословању школа у Бојнику и Косанчићу, као и предшколске установе у Бојнику. Усвојено је и више извештаја о раду.

Именован је Директор Народне Библиотеке „Вук Караџић“ у Бојнику, као и вршиоц дужности Директора установе Дом Културе Бојник.

Усвојени су предлози и донета решења о утврђивању престанка мандата одборницима који су полицијски службеници, на основу члана 55. Устава Републике Србије и члана 168. и 207. Закона о Полицији.

Потписивање уговора о субвенционисању нове опреме и механизације

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник данас је, са пољопривредним произвођачима, са територије општине Бојник, потписао 40 уговорa о субвенционисању нове опреме и механизације у укупном износу од 991.806,04 динара.

Ово је само једна од мера, коју је ове године Фонд спровео уз помоћ локалне самоуправе општине Бојник.

Циљ и задатак руководства општине Бојник за наредни период је подстицај пољопривреде пре свега, јер је пољопривреда главна грана привреде у општини Бојник.

Растимо уз плес

Деца из предшколске установе „Ђука Динић“ од 18 сати су заједно са својим вршњацима из Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, а уз помоћ својих васпитача, плесали у оквиру манифестације „Растимо уз плес“.

Играли су уз дечије песмице из свих крајева света уз подршку родитеља који су их бодрили са трибина спортске хале у Бојнику где је манифестација и одржана. Свака група је имала мајице у различитој боји, тако да је хала била препуна шаренила, дечијих осмеха и граје.

Учествовало је укупно 150 детета, узраста од две до шест и по година, а у плес су била укључена и деца из истурених одељења из Горњег Брестовца, Горњег Бријања, Стубле, Кацабаћа, Коњувца, Придворице, Ђинђуше, Лапотинца, Косанчића, као и деца из Предшколске установе из Бојника.

Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Стојановић Славише из Драговца,  дана 17.04.2017 године, отелила се јуница коју је Славиша  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Славиша вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 01.06.2017 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Стојановић Миодраг из Границе.

Прослављен крај школске године

У центру Бојника, на централном, градском тргу, свршени основци и средњошколци прославили су крај школске године.

Прослава је протекла без инцидената, у веселој атмосфери и обавезне трубаче, по којима је овај крај познат.

“Војни лекар на селу“ у селу Горњи Брестовац

3. Центар за обуку, у сарадњи са локалном самоуправом општине Бојник, у селу Горњи Брестовац, реализовао је акцију Министарства Одбране Републике Србије “Војни лекар на селу“. Циљ акције је био пружање општег лекарског прегледа мештанима села Горњи Брестовац.

У овој акцији, поред лекарске екипе и војног ветеринара из састава 3.Центра за обуку, учествовали су агроном и представници из Дома здравља, Црвеног крста и Центра за социјални рад, општине Бојник.

Извршен је општи лекарски преглед 38 мештана, у склопу кога је пацијентима, мерен крвни притисак, одређиван ниво шећера у крви и рађен ЕКГ налаз. Од укупног броја прегледаних пацијената 30 процената су чинили припадници ромске националности. Едукацију и саветовање становништва о заразним болестима заједничким за животиње и људе, као и преглед 93 грла стоке, у три домаћинства извршио је референт за ветеринарску службу Команде 3.ЦО.

У току трајања акције, Црвени крст из Бојника поделио је одећу социјално најугроженијим домаћинствима у селу, а геранто домаћице Центра за социјални рад из Бојника, пружале су своју помоћ мештанима села Горњи Брестовац и обилазиле домаћинстава у селу.

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-18/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-18/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израдe пројектно-техничке документације
за инфраструктурно опремање
агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предавање на тему вршњачког насиља

Данас је у сали Дома културе „Бојник“, а уз подршку локалне самоуправе, одржано предавање на тему вршњачког насиља. Предавач је била проф. др. Марија Ранђеловић, педагог, књижевник и политичар.

Она је истакла да је вршњачко насиље у порасту у Србији, као и да нисмо сви адекватно информисани да га препознамо, нити да да уочимо све знаке вршњачког насиља, који нас упућују на то да се дешава нешто што је проблем данашње омладине.

Према њеним речима, важно је да научимо да препознамо потенцијалне жртве и потенцијалне насилнике, да знамо како се врши насиље, како се оно доноси из породице и како преко медија улази у породицу.

На младе утичу породица, школа, медији, вршњаци. Уз одсуство васпитања и утицаја различитих фактора може доћи до поремећаја у понашању. Што се тиче вршњачког насиља и његове класификације као поремећаја у понашању, његови узроци се могу тражити у погрешном васпитању, у нереаговању установа, у погрешним узорима, у неправовременој и неадекватној реакцији друштва, породице, школе и свих установа одговорних за развој омладине.

Др. Ранђеловић истиче да је превенција предуслов свега, јер да бисмо нешто спречили морамо да знамо доста о самом проблему.

Превенција се огледа у потенцијалима локалних самоуправа у смислу да свака заједница треба да на што бољи начин искористи своје потенцијале који омогућавају да млади користе своје слободно време на садржајан и користан начин. Ту се пре свега мисли на установе културе, спортске клубове, установе социјалне заштите, центре за професионалну оријентацију.

Предавање је одржано пред око 150 ученика и просветних радника основне школе „Станимир Вељковић Зеле“ и техничке школе „Бошко Крстић“.

Обавештење за сточаре

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник, обавештава све пољопривредне произвођаче (сточаре), у активном статусу, са територије општине Бојник, да могу да подносе захтеве за остваривање права на подстицаје за краве, за узгој телади за тов (5.000) динара по једном грлу, само за она грла која нису остварила право премије за уматичена грла тј. 25.000 динара по грлу.  Tо важи и за пољопривредне произвођаче који имају само једно грло са ХБ бројем тј. грла са познатим пореклом.

Пољопривредни произвођачи (сточари) могу да остваре право на подстицаје ако су краве отељене у периоду од 01.01.2017 до 31.08.2017 године.

Приликом подношења захтева потребно је са собом понети пасош краве и отељеног телета. 

Захтеви се подносе од 15.04.2017 године до 30.09.2017 године.

У случају да је теле продато потребно је доставити докуменат са бројем ушне маркице.

За све додатне информације јавити се на телефон 016/821-829 или доћи у просторије Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Наставак робног кредитирања

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник наставио је са робним кредитирањем пољопривредних произвођача и у 2017.години. У  ту сврху Фонд за развој пољопривреде општине Бојник је пољопривредним произвођачима доделио 8 робних кредита тј. 8 уматичених женских телади сименталске расе са обавезом враћања првог женског телета након њиховог тељења. Робне кредите су добили следећи пољопривредни произвођачи:

  1. Димитријевић Раде из Ђинђуше,
  2. Трајковић Драган из Ђинђуше,
  3. Јовановић Горан из Зелетова,
  4. Станојевић Иван из Горњег Бријања,
  5. Јовановић Мијомир из  Мијајлице,
  6. Стојковић Стевица из  Лапотинца,
  7. Марковић Милун из Бојника,
  8. Динић Бојан из Кацабаћа.