Архиве категорија: Седнице СО Бојник

Свечана Новогодишња седница СО Бојник

У Општини Бојник данас је одржана свечана седница Скупштине општине поводом Новогодишњих и Божићних празника, којој су поред одборника присуствовали и општински већници и директори јавних предузећа и установа.

„Ово је прилика да сумирамо резултате у претходној пословној години и да сагледамо све мале недостатке које смо имали у раду. Ово је прилика да пожелимо да наредна година буде што успешнија, ефикаснија и плодоноснија за локалну самоуправу.“– рекао је Председник Скупштине општине Бојник, господин Дејан Стојановић.

Заменик Председника Скупштине општине, господин Драган Стојановић, у име локалне самоуправе,  уручио је одборницима, већницима и директорима пригодне поклоне поводом Новогодишњих и Божићних празника. Свечаној седници присуствовали су и Председник општине Бојник, господин Небојша Ненадовић и његов заменик, господин Иван Стојановић.

На 19. Седници СО Бојник усвојен буџет за 2018. годину

У Бојнику је 15.12.2017 године одржана 19-та седница Скупштине општине на којој је усвојен буџет за 2018-ту годину. Планирани буџет за 2018-ту годину је 514.868.450 динара. Већи је у односу на  буџет  за 2017-ту који је био 488.000.000 динара и има 16 програма, што је за 2 више у односу на ову годину. Највећа средства планирана су за саобраћајну инфраструктуру и социјалну и дечју заштиту.

У буџету за 2018-ту годину

 • за заштиту животне средине  планирана су средства у износу 11.021.072 динара
 • за развој пољопривреде 20.000.000 динара
 • за развој културе 21.794.000 динара
 • за развој спорта и омладину 38.499.579 динара
 • за предшколско образовање 38.919.672 динара
 • за основно  образовање 24.090.000 динара 
 • за средње образовање 3.265.000 динара
 • за социјалну и дечју заштиту 40.108.802 динара
 • за здравствену заштиту 9.500.000 динара
 • за развој туризма 7.520.000 динара
 • за комуналну делатност 30.044.000 динара
 • за организацију саобраћаја и саобраћајну инфраструктуру 78.933.937 динара
 • за урбанизам и просторно планирање 21.432.136 динара
 • за локални економски развој 600.000 динара
 • за опште услуге локалне самоуправе 145.843.906 динара и
 • за политички систем локалне самоуправе 23.296.376 динара.

Одборници Скупштине општине Бојник усвојили су одлуку о одређивању висине  економске цене боравка деце у предшколској установи  „Ђука Динић“ у Бојнику за 2017/2018 годину. Висина економске цене боравка детета износи 15.271 динара, од чега је учешће родитеља у целодневном боравку детета 3.054 динара, док је учешће родитеља у полудневном боравку детета 1.357 динара. Ове обавезе су ослобођена деца без родитељског старања, са сметњама у развоју, из материјално угрожених породица и 3-ће и свако наредно дете у породици.

Усвојени су и предлози одлука о измени и допуни средњорочног програма уређења грађевинског земљишта и програма одржавања комуналне инфраструктуре.

На 19-тој седници Скупштине општине Бојник вршилац  дужности Директора Центра за социјални рад  Бојник  Дипл. економиста  Зоран Здравковић  именован је за Директора ове установе. Дата је и сагласност за програме рада за 2018-ту годину Фонда за развој пољопривреде Општине Бојник, Центра за социјални рад, Народне библиотеке „Вук Караџић“, Туристичке организације Бојник, Дома здравља, установе „Дом културе“ и установе „Спортска хала“.

17. Седница Скупштине општине Бојник

На Седници 17-тог скупштинског заседања општине Бојник одборници су разматрали и усвојили 48 тачака дневног реда.

На самом почетку седнице саопштено је да су формиране две, нове одборничке групе, “ Покрет снага Србије БК „, коју чине одборници Небојша Радоњић, Миломир Љубић, Аца Јовановић, Биљана Јанковић и Милош Станојевић и одборничка група независних одборника, коју чине Дејан Тасић, Јовица Николић, Светлана Ценић и Дејан Цветковић.

Буџет општине Бојник, након ребаланса, који је Скупштина усвојила износи 488.213.490 динара. Ребалансом је буџет повећан за 12.777.635 динара, у односу на предходну одлуку о буџету. Одборници су усвојили извештај о извршењу буџета од 01.01.2017 до 30.06.2017. године.

Одборници СО Бојник усвојили су и Одлуку о измени и допуни средњорочног програма уређења грађевинског земљишта и Одлуку о измени и допуни програма уређења грађевинског земљишта за 2017. годину.

У наставку Седнице усвојен је Предлог Одлуке о усвајању Предлога за измену и допуну Статута општине Бојник.

Скупштина је усвојила и неколико Одлука, које се тичу комуналне делатности. Одборници су одлучивали и о Извештају о раду Општинске Управе, ЈКП „Јединство“, ОШ „Станимир Вељковић – Зеле“, ТШ „Бошко Крстић“, Предшколске Установе „Ђука Динић“, Фонда за развој пољопривреде, Цетра за сецијални рад, Народне библиотеке „Вук Караџић“, Туристичке организације, Дома Здравља, Установе „Спортска Хала Бојник“, као и извештај о раду, Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о првој и другој измени и допуни програма пословања, са финансијским планом за 2017.годину и предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма субвенција Јавног Предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“.

На Седници су усвојена Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за родну равноправност, Савета за борбу против корупције, Управног Одбора Предшколске Установе „Ђука Динић“, Школског Одбора ОШ „Стојан Љубић“, као и чланова школског Одбора ОШ „Станимир Вељковић – Зеле“.

16. Седница СО Бојник, по хитном поступку

У Бојнику је одржана 16. Седница Скупштине општине, сазвана по хитном поступку. Захтев за сазивање Седнице по хитном поступку поднело је Општинско Веће општине Бојник.

На дневном реду био је предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједнице Косанчић о покретању поступка давања у закуп пословног простора.

Више пута смо говорили да једва чекамо да се појави неко од инвеститора, како би смо, на територији наше општине, омогућили запошљавање извесног броја људи. Последњих годину дана долазили су људи из Италије, Холандије и Немачке, а ево сада су се појавили људи из Турске“ – рекао је, образлажући ову тачку дневног реда, Председник општине Бојник, господин, Небојша Ненадовић.

За ову тачку дневног реда, гласали су сви присутни Одборници, тако да је усвојена са 21 гласом за.

Одржана 15. Седница СО Бојник

У Бојнику је Скупштине општине, на којој је усвојен предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе.

Максимални број запослених, по организационом блоку 2017. године је:

48 у Општинској Управи Бојник;
27 у Предшколској Установи „Ђука Динић“ Бојник;
08 у Народној библиотеци „Вук Караџић“;
02 у Туристичкој организацији Бојник;
21 у ЈП за водоснабдевање Брестовац-Бојник-Дољевац;
11 у ЈКП „Јединство“ Бојник;
06 у Центру за социјални рад;
03 у Установи Дом Културе Бојник;

У „БојПек“ пекари и Установи „Спортска Хала“ нема запослених.

Организациони облици локалне самоуправе, у којима је број запослених, на неодређено време, већи у обавези су да смање, односно да спроведу рационализацију броја запослених, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Одборници су усвојили Предлог Решења о разрешењу и именовању вршиоца дужности Директора ЈКП „Јединство“ Бојник. До именовања Директора, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до једне године, за вршиоца дужности Директора ЈКП „Јединство“ Бојник именован је дипломирани инжењер пољопривреде Борисав Илић из Ђинђуше.

Одржана 14. Седница СО Бојник

На данас одржаној 14. Седници Скупштине општине Бојник, одборници су усвојили предлог решења о потврђивању мандата одборници Анити Илић, са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“. Усвојен је и предлог решења о разрешењу члана Управног одбора предшколске установе „Ђука Динић“, из реда јединице локалне самоуправе. За новог члана именована је Милица Вучковић.

Одборници Скупштине општине Бојник усвојили су одлуку о летњем одмору Скупштине општине Бојник, од 15.Јула до 31.Августа.

Усвојено је и решење о разрешењу Борисава Илића, Председника комисије Скупштине општине Бојник за спровођење јавног конкурса за избор директора у Јавном комуналном предузећу, који је поднео оставку и члана комисије Аните Илић, којој је, данас потврђен мандат. За новог Председника комисије Скупштине општине Бојник за спровођење јавног конкурса за избор директора у Јавном комуналном предузећу именован је Томислав Митић, а за члана Саша Бранковић.

Наставак 13. Седнице СО Бојник

У Наставку 13. Седнице Скупштине општине Бојник, усвојено је више извештаја о раду и финансијских извештаја. Дате су сагласности на више средњорочних и дугорочних планова и усвојени су извештаји о ивршењу буџета и материјално-финансијском пословању школа у Бојнику и Косанчићу, као и предшколске установе у Бојнику. Усвојено је и више извештаја о раду.

Именован је Директор Народне Библиотеке „Вук Караџић“ у Бојнику, као и вршиоц дужности Директора установе Дом Културе Бојник.

Усвојени су предлози и донета решења о утврђивању престанка мандата одборницима који су полицијски службеници, на основу члана 55. Устава Републике Србије и члана 168. и 207. Закона о Полицији.