Одељење за урбанизам, имовинско-правне,
комуналне и инспекцијске послове

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО-БИЗНИС ЗОНЕ У КОСАНЧИЋУ

 

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

Општинска управа Бојник

о г л а ш а в а

Р А Н И  Ј А В Н И  У В И Д У ПРИПРЕМЉЕНИ МАТЕРИЈАЛ КАО ПОЧЕТНА ФАЗА – КОНЦЕПТУАЛНО ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АГРО-БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ

 

 

Текст огласа можете преузети у pdf формату:

Icon of Оглас за рани јавни увид у материјал за израду плана детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић Оглас за рани јавни увид у материјал за израду плана детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић
OglasZaJavniUvid.pdf , 89.8 KiB, 27. маја 2016.

Отворена е-mail адреса за комуникацију са заинтересованим странама у поступку израде Плана детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић

Обавештавамо све заинтересоване појединце а у циљу остварења боље комуникације са заинтересованим странама да је Општинска управа Бојник, као носиоц израде Плана детаљне регулације отворила е-маил адресу agrobizniszonakosancic@gmail.com на којој заинтересовани могу да достављају све примедбе и сугестије у поступку израде Плана детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић.

Материјал за рани јавни увид о плану детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић

Овде можете преузети неопходан материјал за рани јавни увид о плану детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић у zip формату

Icon of Материјал за рани јавни увид о плану детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић Материјал за рани јавни увид о плану детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић
PDR_Kosancic_Materijal_za_rani_javni_uvid.zip , 2.5 MiB, 25. маја 2016.

Потписан уговор о изради плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у Косанчићу

Потписан уговор о изради плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у Косанчићу са израдом стратешке процене на животну средину у оквиру програма „Европски Прогрес“ са предузећем „ИНфо-План“ из Аранђеловца.

Вредност уговора је 475.000 дин

Одлука о изради плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К

д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АГРО-БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ

Ову одлуку можете преузети са датог линка :

Icon of Одлука о изради плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић Одлука о изради плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић
Odluka_SO_Bojnik_oIzradiPDRKosancic.pdf , 2.4 MiB, 16. октобра 2015.