ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

КОНКУРС

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
„ГРАЂАНСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ БОЈНИК“

расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ РОБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ – СИСТЕМ КАП ПО КАП

Конкурс, као и конкурсну документацију можете преузети у pdf и zip формату:

 1. КОНКУРС
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлуку о утврђивању јединствене ранг листе добитника система за наводњавање можете преузети у pdf:

 1. ОДЛУКА

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 01.01.2017. године

расписује

Јавни позив

за финансирање спортских удружења  у 2017 години  којима се остварује јавни интерес у области спорта на територији општине Бојник

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева A-1 можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА
ПРОШИРЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
“ ПОМОЋ У КУЋИ „

Позив и потребну документацију можете преузети у pdf, doc и xls формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. АНЕКС 1 – Пријавни образац
 3. АНЕКС 2 – Образац буџета

Одлука о давању сагласности

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Доноси
ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ЗА 2016. ГОДИНУ

Одлуку можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА
И НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС
 2. РЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
 3. Одлука о награђивању и новчаној помоћи студентима

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација од јавног интереса
из области заштите особа са инвалидитетом
за 2016. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС
 2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

Јавно надметање за давање у закуп пословног простора

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Даје се у закуп пословни простор:

– уписан у листи непокретности број: 384 за КО Бојник на к.п.бр.3879, зграда бр.1, пословни постор се налази у приземљу зграде бр.пословне просторије 44Б, површине 48м2.

Пословни простор се даје у закуп ради обављања банкарских услуга.

Оглас, у целости, можете преузети у pdf формату:

 1. ОГЛАС