ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-30/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-30/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга поправке и одржавања службених возила Општинске Управе Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-49/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-49/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на санацији породичне станбене зграде Туропољац Д. Луке у Црквици

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕСТЕЊЕ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-48/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-48/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга дневног боровка деце и омладине са сметњама у развоју

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-46/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-46/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуга одржавања уличне расвете на територији општине Бојник за 2017. годину – II набавка

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-43/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН МВ Бр. 404-43/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова за реконструкцију саобраћајницa
у оквиру постојеће регулације пута на територији општине Бојник и то:

 1. Доње Коњувце – Дубрава, дужина пута L= 700 m, ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m.
 2. Црквица-Граница – 3 фаза радова, Дужина пута L= 750 m,
  ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m
 3. Тротоари у ул. 9. Југовића у Бојнику (део од улице Раданска),
  дужина L=70 m, ширина b=1,5 m)

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf  и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-29/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-29/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка горива за службене аутомобиле Општинске Управе Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ