ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-45/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-45/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова за ограђивање постојећег сеоског резервоара у селу Мијајлица, општина Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (11.07.2018)

Јавни конкурс за избор Директора ЈКП „Јединство“ Бојник

На основу члана 25, члана 36, члана 37 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Јединство“ Бојник, 02 Број: 06-15-8/18 од 14.06.2018 године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-38/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ Бр. 404-38/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова за уређивање
Придворачког потока кроз село Придворица – Општина Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и пречишћен текст конкурсне документације можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА (06.06.2018)
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (06.06.2018)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (15.06.2018)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (04.07.2018)

РЕШЕЊЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ДОНОСИ

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова конкурсне Комисије за избор пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2018. годину

Решење можете преузети у pdf формату:

 1. РЕШЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС’,бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16), члана 58. Статута општине Бојник  (“ Сл.гласник града Лесковца“, бр.11/08, 23/08, 3/09, 9/09 и 21/15 и 1/16), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09,99/11-др.закон), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/18), Одлуке о буџету општине Бојник за 2018.годину (“Сл.гласник града Лесковца, бр. 27/17) и члана 24. Пословника Општиинског већа општине Бојник (“Сл.гласник града Лесковца, бр. 17/2012), Општинско веће општине Бојник, на седници одржаној дана 25.05.2018. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИМА

 1. БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА, 400.000,00 динара,
 2. ЗАШТИТА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 350.000,00 динара,
 3. ЗАШТИТА И ПРОМОВИСАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА, 200.000,00 динара,
 4. КУЛТУРЕ, 490.000,00 динара.
 5. ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, 600.000,00 динара,
 6. ДРУГИ ПРОГРАМИ У КОЈИМА УДРУЖЕЊЕ ИСКЉУЧИВО И НЕПОСРЕДНО СЛЕДИ
  ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ, 460.000,00 динара.

Јавни позив са пратећом документацијом можете преузети у zip формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ