ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација од јавног интереса
за 2016. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС
 2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-10/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору, као и одлуку о додели уговора можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 2. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Израда ПЛАНСКЕ документације

план детаљне регулације за агро бизнис зону у насељу косанчић са израдом стратешке процене утицаја плана на животну средину

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-7/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АГРО БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ СА ИЗРАДОМ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измене и допуне конкурсне документације као и обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети у pdf формату:

 1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Обавештење о закљученом уговору, као и одлуку о додели уговора можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 2. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Израда ПЛАНСКЕ документације

план детаљне регулације за агро бизнис зону у насељу косанчић са израдом стратешке процене утицаја плана на животну средину

Јавни позив

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења у области спорта на територији општине Бојник, дана 4. јануара 2016. године,

Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за финансирање спортских удружења у 2016 години којима се остварује јавни интерес у области спорта на територији општине Бојник

Конкурс за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката спортских клубова и удружења у области спорта, као и образац захтева за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката спортских клубова и удружења у области спорта,  можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА