ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА
ПОБОЉШАЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
“ ПОМОЋ У КУЋИ “ И ДНЕВНИ БОРАВАК
ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

И

ГОДИШЊИ КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИЈИХ ОСОБА
И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У ОПШТИНИ БОЈНИК ЗА ПЕРИОД
23.03.2016. до 31.12.2016. ГОДИНЕ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА
 3. ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-43/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-43/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка половног путничког аутомобила
за потребе полицијске станице Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-28/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-28/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЈНИК

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-40/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА МРВЕШ И КАМЕНИЦА

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА Бр. ЈН МВ 404-40/16 можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА у поновљеном поступку

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-38/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2016. ГОДИНУ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ НА ДАН 08.04.2016. године можете преузети у pdf формату:

 1. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА Бр. ЈН МВ 404-38/16 можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Бр. ЈН МВ 404-38/16 можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ