ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-30/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка половног путничког аутомобила за потребе полицијске станице Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Бр. ЈН МВ 404-30/16 можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
“ ПОМОЋ У КУЋИ „

И

ГОДИШЊИ КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИЈИХ ОСОБА
И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У ОПШТИНИ БОЈНИК ЗА ПЕРИОД 2016/2017 ГОДИНЕ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА
 3. ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-11/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Грађевински материјал за интерно расељена лица

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Oдлуку о додели уговора, као и обавештење о закљученом уговору можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник
за 2016. годину

Конкурс / Јавни позив, у целини, као и пратећу документацију можете преузети у pdf и zip формату:

 1. КОНКУРС (.pdf)
 2. ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (.zip)

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација од јавног интереса
за 2016. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС
 2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-10/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору, као и одлуку о додели уговора можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 2. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Израда ПЛАНСКЕ документације

план детаљне регулације за агро бизнис зону у насељу косанчић са израдом стратешке процене утицаја плана на животну средину

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-7/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АГРО БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ СА ИЗРАДОМ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измене и допуне конкурсне документације као и обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети у pdf формату:

 1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Обавештење о закљученом уговору, као и одлуку о додели уговора можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 2. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Израда ПЛАНСКЕ документације

план детаљне регулације за агро бизнис зону у насељу косанчић са израдом стратешке процене утицаја плана на животну средину