ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-64/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-64/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на изградњи
водоводне и канализационе мреже у насељима
Бојник, Велика Црквица, Ђинђуша и Ђаце

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ можете преузети у pdf формату:

 1. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ НА ДАН 23.07.2016 можете преузети у pdf формату:

 1. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е


ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БОЈНИК

Целокупан текст огласа можете преузети у  pdf  формату:

 1. ОГЛАС

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-63/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН МВ Бр. 404-63/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на ревитализацији (уређењу) пољских путева на територији општине Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Решења о додели средстава из буџета општине Бојник

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Доноси

РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЈНИК
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
у 2016. години

Решења можете преузети у pdf  формату:

Одлука о давању сагласности

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Доноси

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојникза 2016. годину

Одлуку можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА