ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-37/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-37/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка и постављање сата на згради општине Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА 29.09.2017

Јавна набавка 404-36/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О б ј а в љ у ј е
ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
на коју се закон не примењује
(основ за изузеће члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама)
ЈН Бр. 404-36/17

Предмет набавке

Набавка услугe продукције и приказивања
иформативног филма о општини Бојник

Документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измене и допуне конкурсне документације, као и пречишћен текст конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

 1. Измене и допуне конкурсне документације (18.09.2017)
 2. Конкурсна документација – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (18.09.2017)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (25.09.2017)

Јавна набавка у преговарачком поступку 404-26/17


О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О б ј а в љ у ј е
Јавну набавку у преговарачком поступаку
без објављивања позива за подношење понудe
ЈН МВ Бр. 404-26/17


Природа и обим радова


Додатни радови
на изградњи водоводне мреже у насељу Горње Бријање
и црпне станице на фабрици воде у Бојнику

Документацију можете преузети у pdf формату:

 1. Обавештење о покретању поступка
 2. Конкурсна документација
 3. Мишљење Управе за јавне набавке

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација
од јавног интереса
за 2017. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС
 2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

РЕШЕЊЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ДОНОСИ

РЕШЕЊЕ
о именовању Председника и чланова конкурсне Комисије за избор пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017. годину

Решење можете преузети у pdf формату:

 1. РЕШЕЊЕ

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОСАНЧИЋ
КОСАНЧИЋ

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Даје се у закуп пословни простор:

 • уписан у листи непокретности број: 511 за КО Косанчић на к.п.бр.1274, пословни простор јединице локалне самоуправе, број стана 2, број улаза1, површине 184,00м2.

Пословни простор се даје у закуп ради обављања производне делатности. Оглас можете преузети у pdf формату:

Све информације могу се добити у Косанчићу од 09-13 часова или на телефон  064/ 300-24-86. Лице за контакт Миодраг Михајловић.

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-33/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-33/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИЦЕ
У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТА ЦРКВИЦА-ГРАНИЦА

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документа за прузимање:

 1. Питања и одговори (05.09.2017)
 2. Измене и допуне конкурсне документације (05.09.2017)
 3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.09.2017)
 4. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (05.09.2017)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (12.09.2017)