ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА
И НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС
 2. РЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
 3. Одлука о награђивању и новчаној помоћи студентима

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација од јавног интереса
из области заштите особа са инвалидитетом
за 2016. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС
 2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

Јавно надметање за давање у закуп пословног простора

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Даје се у закуп пословни простор:

– уписан у листи непокретности број: 384 за КО Бојник на к.п.бр.3879, зграда бр.1, пословни постор се налази у приземљу зграде бр.пословне просторије 44Б, површине 48м2.

Пословни простор се даје у закуп ради обављања банкарских услуга.

Оглас, у целости, можете преузети у pdf формату:

 1. ОГЛАС

Позив за достављање понуда ЈН 404-70/16

ОПШТИНСКА УПРАВА
Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

ЈН Бр. 404-70/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ГОРЊЕ БРИЈАЊЕ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ НА ФАБРИЦИ ВОДЕ У БОЈНИКУ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ можете преузети у pdf формату:

 1. ОДГОВОРИ 07.11.2016.
 2. ОДГОВОРИ 08.11.2016.
 3. ОДГОВОРИ 10.11.2016.
 4. ОДГОВОРИ 10.11.2016. Br. 2
 5. ОДГОВОРИ 14.11.2016.
 6. ОДГОВОРИ 18.11.2016.

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ можете преузети у pdf формату:

 1. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 3. ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-71/16

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-71/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка опреме за спортску халу у Бојнику

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА