Одлука о буџету општине Бојник за 2012. годину

На предлог Општинског већа, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК донела је О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОЈНИК за 2012. годину.

Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета СО Бојник за 2012. годину, њено извршење, обим задуживања за потребе финансирања дефицита, управљање дугом, коришћење сопстевих прихода корисника буџетских средстава.

Одлуку, у целости, у pdf формату можете преузети овде.

Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом

У Београду 21.02.2012 године закључен је уговор о спровођењу пројекта под називом  „Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом“, између Министарства рада и социјалне политике Републике Србије, које заступа  министар Расим Љајић с једне стране и општинe Бојник (локална самоуправа), коју заступа председник општине Небојша Ненадовић с друге стране. Предмет уговора је финансирање реализације локалног пројекта одобреног у оквиру Конкурса Министарства рада и социјалне политике Републике Србије, намењеног најсиромашнијим општинама за развој и успостављање одрживих форми социјалних услуга, које су у ризику од нестајања у области социјалне заштите. Износ новчаних средстава за финансирање реализације пројекта износи 1.754.240,00 динара.

Уговор о трајном закупу земљишта

Уговор о трајном закупу земљишта за постављање линијског инфраструктурног објекта закључен је између Ненада и Предрага Станковића из Ниша (закуподавци) и општине Бојник, коју заступа председник општине Небојша Ненадовић (закупац). Уговором се трајно узима у закуп земљиште у својини закуподаваца ради постављања водоводне и канализационе мреже са пратећим објектима од улице „Бојана Тасића„, преко кп.бр. 3733 до улице „17 фебруар“ односно до укључења у градски систем водовода и канализације.

Предавање за пољопривредне произвођаче

Дана 13.03.2012. године (уторак), са почетком у 12 часова у Скупштинској сали, Фонд за развој пољопривреде општине Бојник у сарадњи са Институтом за ратарство и повртарство из Новог Сада и Агромаркета из Крагујевца, организује предавање за пољопривредне произвођаче у оквиру зимске школе за пољопривреднике са следећим темама:

  1. Сортимент НС семена кукуруза и крмног биља и технологија гајења
    ( дипл.инг. Влада Митровић)
  2. Палета пестицида Агромаркета и заштита биља
    ( дипл.инг. Бојан Ђокић)

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник позива све заинтересоване произвођаче са територије општине Бојник да тога дана присуствују поменутом предавању.

Oбележен међународни дан жена 8. Mарт

Јуче је у ресторану у Косанчићу свечано обележен међународни дан жена 8. Mарт.

У име руководства општине Бојник, свим женама запосленим у општинској управи Бојник, Фонду за развој пољопривреде, Центру за социјални рад, Водоводу и Дому културе подељени су пригодни поклони и поклон честитке.

Бесповратна средства за услуге кућне неге

Општини Бојник су додељена бесповратна средства за пројекат „други круг“, којим се успоставља сервис за подршку старим и хронично болесним становницима удаљених сеоских подручја, претежно из самачких домаћинстава.

Укупни трошкови пројекта процењени су на 68.690 еура, а пројекат је финансијски подржан од Делегације Европске уније у Србији и Министарства рада и социјалне политике.

Посебна вредност овог програма је трајно запошљавање незапослених, интерно расељених лица са подручја Косова и Метохије, становника општине Бојник, као непосредних пружаоца услуга, чиме се даје пуни допринос друштвеној инклузији свих рањивих група у нашој заједници.