ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

Поштовани суграђани општине Бојник, овде можете, попуњавањем наведеног обрасца, путем електронске поште, наручити и на кућну адресу добити извод из матичне књиге рођених.

Молимо Вас да не злоупотребљавате овај сервис.
Свака злоупотреба подлеже законским санкцијама !

 

ПОДАЦИ О ЛИЦУ
Тип извода/уверења : **
ЈМБГ лица : **
Презиме : **
Име : **
Девојачко презиме :
Презиме оца : **
Име оца : **
Име мајке : **
Девојачко презиме мајке :
Општина рођења : **
Место рођења : **
Сврха издавања : **
Датум рођења : **
** означава поља обавезна за унос
датум облика дд.мм.гггг ( нпр. 01.05.2010 )
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ ИЗВОДА / УВЕРЕЊА
ЈМБГ : **
Презиме : **
Име : **
Адреса становања : **
Место становања : **
Поштански број : **
Контакт телефон : **
E-mail : **
Доставићу уплатницу : **
Напомена :
** означава поља обавезна за унос
за емаил користите енглеску тастатуру тј. EN поред сата

тренутни временски услови

временска прогноза

брзи линкови