ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ

Поштовани суграђани општине Бојник, овде можете, попуњавањем наведеног обрасца, путем електронске поште, наручити и на кућну адресу добити извод из матичне књиге венчаних.

Молимо Вас да не злоупотребљавате овај сервис.
Свака злоупотреба подлеже законским санкцијама !

 

ПОДАЦИ О ВЕНЧАНИМА
Тип извода/уверења : **
ЈМБГ женика : **
Презиме женика : **
Име женика : **
ЈМБГ невесте : **
Девојачко презиме невесте : **
Име невесте : **
Место венчања : **
Датум венчања :
** означава поља обавезна за унос
датум облика дд.мм.гггг ( нпр. 01.05.2010 )
Сврха издавања : **
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ ИЗВОДА / УВЕРЕЊА
ЈМБГ : **
Презиме : **
Име : **
Адреса становања : **
Место становања : **
Поштански број : **
Контакт телефон : **
E-mail : **
Доставићу уплатницу : **
Напомена :
** означава поља обавезна за унос
за емаил користите енглеску тастатуру тј. EN поред сата

тренутни временски услови

временска прогноза

брзи линкови