ПРОВЕРА СТАТУСА
РАНИЈЕ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА

Поштовани суграђани општине Бојник, овде можете проверити у којој је фази поступак решавања захтева за издавање извода/уверења, који сте поднели путем виртуалног матичара.

Молимо Вас да не злоупотребљавате овај сервис.
Свака злоупотреба подлеже законским санкцијама !

 

УНЕСИТЕ ПОДАТКЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
ЈМБГ подносиоца захтева
или лица за које се захтева
извод/уверење : **
Број захтева : **
Датум подношења
захтева : **
** означава поља обавезна за унос
датум облика дд.мм.гггг ( нпр. 01.05.2010 )

тренутни временски услови

временска прогноза

брзи линкови