Одлука о изради плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К

д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АГРО-БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ

Ову одлуку можете преузети са датог линка :

Icon of Одлука о изради плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић Одлука о изради плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић
Odluka_SO_Bojnik_oIzradiPDRKosancic.pdf , 2.4 MiB, 16. октобра 2015.