Материјал за рани јавни увид о плану детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић

Овде можете преузети неопходан материјал за рани јавни увид о плану детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић у zip формату

Icon of Материјал за рани јавни увид о плану детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић Материјал за рани јавни увид о плану детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић
PDR_Kosancic_Materijal_za_rani_javni_uvid.zip , 2.5 MiB, 25. маја 2016.