Отворена е-mail адреса за комуникацију са заинтересованим странама у поступку израде Плана детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић

Обавештавамо све заинтересоване појединце а у циљу остварења боље комуникације са заинтересованим странама да је Општинска управа Бојник, као носиоц израде Плана детаљне регулације отворила е-маил адресу agrobizniszonakosancic@gmail.com на којој заинтересовани могу да достављају све примедбе и сугестије у поступку израде Плана детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић.