ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

Општинска управа Бојник

о г л а ш а в а

Р А Н И  Ј А В Н И  У В И Д У ПРИПРЕМЉЕНИ МАТЕРИЈАЛ КАО ПОЧЕТНА ФАЗА – КОНЦЕПТУАЛНО ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АГРО-БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ

 

 

Текст огласа можете преузети у pdf формату:

Icon of Оглас за рани јавни увид у материјал за израду плана детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић Оглас за рани јавни увид у материјал за израду плана детаљне регулације за Агро Бизнис Зону Косанчић
OglasZaJavniUvid.pdf , 89.8 KiB, 27. маја 2016.