Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Игњатовић Горана из Лапотинца,  дана 20.02.2017 године, отелила се јуница коју је Горан  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Горан вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 06.04.2017 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Пешић Миланка из Кацабаћа.