Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-33/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-33/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИЦЕ
У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТА ЦРКВИЦА-ГРАНИЦА

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документа за прузимање:

  1. Питања и одговори (05.09.2017)
  2. Измене и допуне конкурсне документације (05.09.2017)
  3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.09.2017)
  4. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (05.09.2017)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА (12.09.2017)