КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ

На основу члана 35. и  36.  Закона о Култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 16.,17.,18.,19.,20., Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“из Бојника бр.392 од 17.11.2016. године, Управни одбор Народне библиотеке „Вук Караџић“из Бојника расписује:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
ИЗ БОЈНИКА

Конкурс можете преузети у pdf формату:

  1. КОНКУРС