Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић

У општини Бојник одржана је десета Седница Скупштине општине, сазвана по хитном поступку.

На дневном реду био је предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић са стратешком проценом утицаја на животну средину.

Јавни увид у овај Плански докуменат трајао је од 19.12.2016. године до 16.01.2017. године. У току трајања јевног увида није пристигла ни једна примедба на Нацрт Плана.

По завршеном Јавном увиду одржана је јавна Седница 23.01.2017. године.

Комисија за планове извршила је стручну контролу и дала позитивно мишљење, на нацрт Плана и упутила га Скупштини општине Бојник на усвајање.