Потписан уговор о изради плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у Косанчићу

Потписан уговор о изради плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у Косанчићу са израдом стратешке процене на животну средину у оквиру програма „Европски Прогрес“ са предузећем „ИНфо-План“ из Аранђеловца.

Вредност уговора је 475.000 дин