Одржан састанак са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима

У просторијама СО Бојник, 09.06.2016. године, одржан је састанак са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима о концептуалном оквиру просторног развоја Плана детаљне регулације за Агро – бизнис зону у насељу Косанчић, општина Бојник.

Записник са одржаног састанка можете преузети са датог линка.

Icon of Записник са састанка са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима Записник са састанка са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима
ZapisnikSaSastankaSaInvestitorima_i_relevantnimStejkholderima.pdf , 1.0 MiB, 16. јуна 2016.